Emilie Haugen

Emilie Haugen

Frisør

Junior

Junior er i førstefase av internopplæringen. Lærlingen har tett oppfølging under kundebehandlingen. Junior har fullført Adam og Eva Skolen. Kunder bes beregene god tid for behandlinger hos Junior

Om

Jeg begynte på Adam og Eva skolen Høst 2017 

og nå jobber jeg som junior hos Adam og Eva Fredrikstad 

Powered by: Bloc